Kupując, wspierasz.

W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy
Estée Lauder, Estée Lauder przekaże od 1 października 2022 r. do 30
czerwca 2023 r. lub do czasu wyczerpania zapasów 20% sugerowanej
ceny detalicznej tych produktów na konto Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Top