Kupując, wspierasz.

W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z
Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder, Estée Lauder
przekaże od 1 października 2021 r. do 30 czerwca
2022 r. lub do czasu wyczerpania zapasów 20%
sugerowanej ceny detalicznej tych produktów na
konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poznaj ambasadorów akcji

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór na całym świecie. W
tegorocznej kampanii chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę w
działaniach profilaktycznych odgrywają nasi bliscy. To oni są tymi, którzy
zadzwonią, przypomną i zmotywują nas do badania.
Powiedz jednej osobie.

Top