Estée Lauder rekompensuje całość emisji
dwutlenku węgla powstającą przy dostawach
swoich zamówień w Polsce na stronie esteelauder.pl*

Projekt zalesiania DOE Mountain,
Stany Zjednoczone
(Hrabstwo Johnson, Tennessee)

Projekt zalesiania DOE Mountain ma na celu ochronę
8,5 tysiąca akrów lasów liściastych w północno wschodnim
Tennessee. Opieka nad lasem obejmuje ochronę naturalnego
wzrostu drzew i zrównoważone wycinki niekomercyjne,
mające wspierać zdrowie lasu i przyczyniać się do sekwestracji
dwutlenku węgla. Projekt Doe Mountain jest zweryfikowany
przez Amerykański Rejestr Węglowy, a jego szacunkowy wpływ
na redukcję emisji CO2 w ciągu roku to aż 38000 ton.

Projekt Hydrologicznych Ceramiczne
Filtry Wody, Kambodża

Projekt hydrologicznych ceramicznych filtrów wody
w Kambodży
ułatwia dostęp do wody pitnej i podstawowej
higieny dla 1,7 miliona ludzi zamieszkujących 312 000 gospodarstw
domowych przez okres ponad 7 lat. Zastępując tradycyjne piece na
drewno używane do gotowania wody, filtry ceramiczne ograniczają
emisje gazów cieplarnianych. Wspierają też utrzymanie lasów
kambodżańskich, które są nie tylko ważnym magazynem węglowym,
ale też kluczowym elementem dla lokalnego ekosystemu i społeczeństwa,
w szczególności dla kobiet i dzieci. Ten projekt jest zweryfikowany
przez Gold Standard.

Projekt Farma Wiatrowa Saint Nikola

Farma wiatrowa Saint Nikola to największy projekt w Bułgarii
związany z energią odnawialną. Kompleks składa się z 52 turbin,
które generują łącznie 156MW energii. Sprawia to, że około 22%
energii elektrycznej w Bułgarii pochodzi właśnie z energii wiatrowej.
Farma położona na Morzu Czarnym, w pobliżu Kavarny, wyprodukowała
już 3,2 miliona MWh prądu elektrycznego, zapobiegając tym samym emisji
przynajmniej 2 milionów ton dwutlenku węgla, który dostałby się do
atmosfery gdyby wyprodukować taką ilość energii w dotychczasowy sposób.
Projekt zastępuje więc elektrownie na paliwa kopalne i wg szacunków
redukuje 244,224 tony CO2e rocznie. Projekt jest zweryfikowany
wg standardów Verra.

*The Estée Lauder Companies Inc. finansuje projekty redukcji emisji
w celu zrównoważenia emisji CO2e w wyniku dostaw z naszego
magazynu Estée Lauder Polska na adresy dostawy naszych konsumentów.

Top