PIĘKNIE ZJEDNOCZENI W WALCE BY POKONAĆ RAKA PIERSI
Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi Estée Lauder Companies


Kampania inspiruje ludzi z całego świata do wspólnych działań na rzecz
zdrowia piersi. Dołącz do nas wspierając naszą globalną społeczność, by raz
na zawsze wyeliminować raka piersi z naszego życia.


W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi, Estee Lauder Companies przekaże od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do czasu wyczerpania zapasów od 20% do 50% sugerowanej ceny detalicznej produktów oznaczonych Różową Wstążką na konta organizacji wspierających badania, edukację i dostęp do usług medycznych.  W tym roku są to Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz Fundacja Piękniejsze Życie.Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych to ośrodek powołany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w 2022 roku. Powstał on w wyniku rozstrzygnięcia w konkursie Unii Europejskiej i szybko uzyskało status Centrum Doskonałości – Centre of Excellence in Hereditary Cancers. Pracujący tam zespół prof. J. Lubińskiego jako pierwszy w świecie wykonał skryning 1,5 mln osób populacji województwa zachodniopomorskiego w celu wykrycia genetycznej predyspozycji do nowotworów. Dużym osiągnięciem szczecińskiego ośrodka okazało się również opracowanie testów DNA m.in. dla genów BRCA1, BRCA2 oraz MSH2/MLH1, CHEK2, NOD2 , p16, CYP1B1. Te działania garstki zapaleńców, którzy nie dysponowali tak dobrym zapleczem technicznym i badawczym, jak ich koledzy z krajów Europy Zachodniej lub USA, zostały zauważone w świecie naukowym.

MCND posiada bliskie kontakty naukowe z innymi ośrodkami badawczymi działającymi w zakresie diagnostyki nowotworów dziedzicznych na świecie. Od 2003 roku MCND wydaje międzynarodowe czasopismo naukowe „Hereditary Cancer in Clinical Practice” (www.hccp-uicc.com), które posiada 57 regionalnych przedstawicieli na wszystkich kontynentach. MCND jest zaangażowane w kilka międzynarodowych projektów na temat nowotworów dziedzicznych. Jest także koordynatorem 2 projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską. Centrum otrzymało tytuł Centrum Doskonałości, a profesor Lubiński jest ekspertem Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi.

W Centrum realizowane są prace badawcze z zakresu szeroko pojętej genetycznej predyspozycji do nowotworów. Zespół profesora Lubińskiego chce zwrócić uwagę na fakt, że rak piersi i jajnika należą do najczęstszych lub związanych z najwyższą śmiertelnością nowotworów złośliwych diagnozowanych u kobiet. Z ryzykiem rozwoju tych raków wiąże się nosicielstwo mutacji w niektórych genach. Wysoka dziedziczna predyspozycja do raka piersi lub jajnika jest na ogół powiązana z mutacjami w genach BRCA1 lub BRCA2, jednak oprócz mutacji genów wysokiego ryzyka występują również zmiany w obrębie genów, które zwiększają ryzyko tych raków w sposób umiarkowany. Zdiagnozowanie podwyższonego ryzyka raka umożliwia wdrożenie odpowiednich programów profilaktycznych w celu zapobieżenia rozwoju nowotworu, ewentualnie jego wykrycie we wczesnym stadium.

Pieniądze zbierane i przekazane przez Estee Lauder Companies od 2014 roku zostały wykorzystywane na badania nad zastosowaniem cis-platyny w chemioterapii wśród polskich pacjentów - nosicieli mutacji BRCA1.

Fundacja „Piękniejsze Życie” od siedemnastu lat wspiera kobiety, które przechodzą leczenie onkologiczne, organizując dla nich bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu. Wolontariusze fundacji - profesjonalni makijażyści i kosmetolodzy - spotykają się z pacjentkami onkologicznymi w szpitalach w całej Polsce. Fundacja jest polską edycją międzynarodowego projektu „Look Good… Feel Better”, realizowanego od 30 lat w USA. Obecnie projekt działa w 27 krajach na świecie a w warsztatach w szpitalach wzięło udział ponad 2 miliony pacjentek onkologicznych. Jest inicjatorem pionierskiego raportu "Pozamedyczne potrzeby pacjentek onkologicznych w Polsce”, który jest pretekstem do szerszej debaty publicznej o tym, jakie warunki do pełnego wyzdrowienia należy przygotować na oddziałach onkologicznych i poza nimi, aby wesprzeć kobiety w leczeniu.

Wszystkie chętne osoby, które chcą wspierać fundację jako wolontariusze i mają serce zarówno do pomagania jak i makijażu oraz pielęgnacji, są zawsze mile widziani!


Pobierz instrukcję samobadania piersi. Pamiętaj o regularnym badaniu.
#CzasPokonaćRakaPiersi

pobierz


Poznaj wszystkich partnerów naszej Kampanii:

Top