PIĘKNIE ZJEDNOCZENI W WALCE BY POKONAĆ RAKA PIERSI
Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi Estée Lauder Companies


Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdajemy sobie sprawę z priorytetowości walki z rakiem piersi. Zjednoczmy nasze siły, by poczynić znaczące postępy w walce z tą chorobą, nie tylko w październiku, lecz przez cały rok.

Estee Lauder Companies wspiera badania, edukację i dostęp do usług medycznych,
by poprawić jakość życia społeczności chorych na raka piersi.

#CzasPokonaćRakaPiersi
#TimeToEndBreastCancer

Dołącz do nas.W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi, Estee Lauder Companies przekaże od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do czasu wyczerpania zapasów od 20% do 50% sugerowanej ceny detalicznej produktów oznaczonych Różową Wstążką na konta organizacji wspierających badania, edukację i dostęp do usług medycznych.  W tym roku są to Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz Fundacja Piękniejsze Życie.Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych to ośrodek powołany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w 1992 roku. Powstał on w wyniku rozstrzygnięcia w konkursie Unii Europejskiej i szybko uzyskało status Centrum Doskonałości – Centre of Excellence in Hereditary Cancers. Pracujący tam zespół prof. J. Lubińskiego jako pierwszy w świecie wykonał skryning 1,5 mln osób populacji województwa zachodniopomorskiego w celu wykrycia genetycznej predyspozycji do nowotworów. Dużym osiągnięciem szczecińskiego ośrodka okazało się również opracowanie testów DNA m.in. dla genów BRCA1, BRCA2 oraz MSH2/MLH1/MLH6, CHEK2, NBN , ATRIP, RECQL, PALB2. Te działania garstki zapaleńców, którzy nie dysponowali tak dobrym zapleczem technicznym i badawczym, jak ich koledzy z krajów Europy Zachodniej lub USA, zostały zauważone w świecie naukowym i medycznym.

W Centrum realizowane są prace badawcze z zakresu szeroko pojętej genetycznej predyspozycji do nowotworów. Zespół pracujący pod okiem profesora Lubińskiego chce zwrócić uwagę na fakt, że rak piersi i jajnika należą do najczęstszych lub związanych z najwyższą śmiertelnością nowotworów złośliwych diagnozowanych u kobiet. Z ryzykiem rozwoju tych raków wiąże się nosicielstwo mutacji w niektórych genach. Wysoka dziedziczna predyspozycja do raka piersi lub jajnika jest na ogół powiązana z mutacjami w genach BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN. Jednak oprócz mutacji genów wysokiego ryzyka występują również zmiany w obrębie genów, które zwiększają ryzyko tych raków w sposób umiarkowany. Zdiagnozowanie podwyższonego ryzyka raka umożliwia wdrożenie odpowiednich programów profilaktycznych w celu zapobieżenia rozwoju nowotworu, ewentualnie jego wykrycie we wczesnym stadium.

Pieniądze zbierane i przekazane przez Estee Lauder Companies od 2014 roku są wykorzystywane na badania nad zastosowaniem cis-platyny w chemioterapii wśród polskich pacjentów - nosicieli mutacji BRCA1, a ostatnio także nad identyfikacją czynników środowiskowych obniżających ryzyko zachorowań nosicielek mutacji BRCA1 poprzez optymalizację stężeń pierwiastków we krwi.

Fundacja „Piękniejsze Życie” od siedemnastu lat wspiera kobiety, które przechodzą leczenie onkologiczne, organizując dla nich bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu. Wolontariusze fundacji - profesjonalni makijażyści i kosmetolodzy - spotykają się z pacjentkami onkologicznymi w szpitalach w całej Polsce. Fundacja jest polską edycją międzynarodowego projektu „Look Good… Feel Better”, realizowanego od 30 lat w USA. Obecnie projekt działa w 27 krajach na świecie a w warsztatach w szpitalach wzięło udział ponad 2 miliony pacjentek onkologicznych. Jest inicjatorem pionierskiego raportu "Pozamedyczne potrzeby pacjentek onkologicznych w Polsce”, który jest pretekstem do szerszej debaty publicznej o tym, jakie warunki do pełnego wyzdrowienia należy przygotować na oddziałach onkologicznych i poza nimi, aby wesprzeć kobiety w leczeniu.

Wszystkie chętne osoby, które chcą wspierać fundację jako wolontariusze i mają serce zarówno do pomagania jak i makijażu oraz pielęgnacji, są zawsze mile widziani!


Pobierz instrukcję samobadania piersi. Pamiętaj o regularnym badaniu.
#CzasPokonaćRakaPiersi

pobierz


Poznaj wszystkich partnerów naszej Kampanii:

Top